Duurzaamheid

Duurzaamheid Iglo
De iglo is voor Creative Cladding het ultieme voorbeeld van een duurzaam bouwmateriaal: met één materiaal construeren, isoleren, en vormgeven. De grondstof ‘sneeuw’ wordt in de directe omgeving gewonnen, is licht van gewicht en aan het einde van de levensduur blijft er geen spoor van over. Volledig klimaatneutraal.

We doen ons best met de gevelbouw producten die wij leveren. Maar we moeten eerlijk zijn, het niveau van de sneeuw voor de iglo halen we niet. Maar dat onze producten het goed doen, willen we u graag laten zien door de feiten hier te presenteren. Zo wordt Etalbond aan het einde van haar lange levensduur door de fabrikant teruggenomen. U krijgt er zelfs geld voor! En de aluminium achterconstructies van Etem zijn volledig recyclebaar.

Lichte materialen

Doordat we werken met lichte materialen, kan ook het gebouw met een lichtere, eenvoudigere constructie toe. Ook dat scheelt in de milieubelasting. De lichte gevelbekledingen van Creative Cladding kunnen gemonteerd worden op bijvoorbeeld houtskelet bouw elementen, binnendoos systemen en andere eenvoudige constructies. Dergelijke gevelsystemen kenmerken zich door de goede recyclebaarheid. Zo draagt de gevelbekleding bij aan een hoge duurzaamheid.

Milieuvoordelen Etalbond:

Duurzaamheid etalbond composiet gevel
 • milieu neutrale productie
 • recyclebare grondstoffen
 • geen gebruik chemische middelen
 • oplosmiddel vrije coatings
 • licht gewicht
 • gering transportvolume
 • lange levensduur
 • gering onderhoud
 • terugneem faciliteit aan eind levensduur mèt vergoeding

Milieuvoordelen Etem

 • minimaal gebruik primair aluminium
 • gering materiaalgebruik
 • 95% van alle aluminium wordt al gerecycled
 • oneindig recyclebaar zonder verlies van de oorspronkelijke eigenschappen
 • lange levensduur
 • maakt hoge isolatiewaardes mogelijk
 • geventileerd gevelsysteem voor gezond binnenklimaat
Duurzaamheid Geventileerde Gevel

Geventileerde gevel

Om het gebruik van energie voor koeling en verwarming zo veel mogelijk te beperken, worden tal van maatregelen getroffen. De bekendste is het verhogen van de thermische isolatie van de gevel. Ook het luchtdicht maken van de gevel draagt bij tot een vermindering van de energie die nodig is voor de verwarming.

Een geveltype dat bijzonder positief bijdraagt aan een goede energiebalans van een gebouw is de geventileerde gevel. De buitenschil van de gevel zorgt voor een esthetisch uiterlijk. De spouw tussen deze buitenschil en de binnen gevel voorziet in een nivellering van de opwarming van de binnen gevel dankzij een schoorsteen effect in de spouw. Dankzij de verminderde (zonne-) warmtetransmissie, is minder energie nodig voor de koeling van het gebouw.

Via de spouw kan een vrije uitwisseling van het binnen met buiten plaatsvinden. Dat zorgt voor een gezond binnenklimaat met minder schimmelvorming, luchtvochtigheid en verontreinigende stoffen.

De buitenhuid van een geventileerde gevel is relatief dun. Dat biedt meer plaats aan hoogwaardige isolatie, zonder dat de dikte van het totale gevelpakket toeneemt. Het verschil met een traditionele gevel kan wel 50% meer isolatie betekenen. En meer isolatie is minder energieverbruik

BREAAM certificaat

Creative Cladding kan aan de eisen van het BREAAM certificaat voldoen. “Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten. Bij het beoordelen van bestaande gebouwen kunnen, naast het gebouw zelf, ook het beheer en het gebruik van dat gebouw meegenomen worden. BREEAM is in 1991 ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction, onderdeel van het Engelse Building Research Establishment Global (BRE Global Engeland).”

Left Menu Icon